วันอาทิตย์, 26 กุมภาพันธ์ 2560 18:41

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ณ ประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

คุณสมบัติ

1.สัญชาติไทย
2. สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) 3.ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์
กรอกและส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของ Orange Tulip 
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2017 หรือ 1 เมษายน 2017
ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย
4. ผู้สมัครจะต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียน (ระดับปริญญาตรีหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำคือ 6.0 ในการสอบ IELTS, 80 สำหรับ TOEFL-iBT; ปริญญาโทหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำในการสอบ IELTS 6.5 92 ในการสอบ TOEFL iBT-)
5. ผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.0

https://www.nesothailand.org/scholarship/ots

Read 758 times